Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Оголошення про конкурси

Державні закупівлі Річний план закупівель на 2014 рік

Річний план закупівель на 2014 рік04 грудня 2013р., 14:22

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 

                                                                ( у редакції наказу Міністерства економічного

                                                                   розвитку  і торгівлі України

                                                                    від 27.12.2011 № 428)

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на ___2014___ рік

Волинський академічний обласний театр ляльок  05384376 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки 

Постачання теплової енергії

2610

Місцевий бюджет – 294400,00 грн (Двісті дев’яносто чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) В т.ч. ПДВ в сумі 42776,07 грн.

294400,00 грн. (Двісті дев’яносто чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) В т.ч. ПДВ в сумі 42776,07 грн.

Закупівля  в одного учасника

Грудень  

2013 р.

Каліщук М.П.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  02.12.2013р N 1.

Голова комітету з конкурсних торгів 

Каліщук М.П.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Гуржієнко Н.І.
(прізвище, ініціали) 

_______________
        (підпис) 

 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько 


 

 

 


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми річного плану закупівель

1. Річний план закупівель (далі - річний план) складається щодо закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або більше за суми, зазначені у частині першій статті 2 Закону "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою від сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, який складається в довільній формі.

2. Колонки 1, 3 - 7 є обов'язковими для заповнення, інші колонки заповнюються залежно від особливостей організації роботи комітету з конкурсних торгів та джерел фінансування закупівлі.

При оприлюдненні річного плану на веб-сайті колонки 4 і 7 не заповнюються.

3. У колонці 1 вказується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.

4. Колонка 2 є обов'язковою для заповнення у разі здійснення закупівель за рахунок бюджетних коштів.

У колонці 2 вказується код економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", для розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

5. У колонці 3 вказується джерело фінансування закупівлі, визначене згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Якщо закупівля здійснюватиметься за рахунок коштів кількох різних джерел фінансування, указуються всі джерела фінансування та орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного джерела фінансування.

6. У колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням ПДВ).

7. У колонці 5 указується процедура закупівлі, яку планується проводити, відповідно до статті 12 Закону: відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня кваліфікація учасників, закупівля в одного учасника.

8. У колонці 6 указується місяць поточного року, у якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі.

9. У колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

10. У колонці 8 замовник може зазначити таку інформацію:

найменування головного розпорядника бюджетних коштів;

обґрунтування вибору процедури закупівлі;

іншу необхідну інформацію.

 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель та
державного замовлення 

 
 
 
С. С. Пересунько 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 


  ДОДАТОК ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на ___2012___ рік

Волинський академічний обласний театр ляльок  05384376 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки 

Електро-

енергія

1310

Обласний бюджет

 

19000,00 грн. (Дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) В т.ч. ПДВ в сумі 3166,67 грн.

Без процедури

Січень

2012 р.

Каліщук М.П.

 

Водопостачання і водовідведення

1310

Обласний бюджет

4000,00 грн. (Чотири тисячі грн. 00 коп.) В т.ч. ПДВ в сумі 666,67 грн.

Без процедури

Січень

2012 р.

Каліщук М.П.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  05.01.2012р N 1.

Голова комітету з конкурсних торгів 

Каліщук М.П.
(прізвище, ініціали) 

_______________
      (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

Павлюк Л.М.
(прізвище, ініціали) 

_______________
        (підпис)