Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Оголошення про конкурси

Доступ до публічної інформації Загальна інформація

Загальна інформація12 лютого 2013р., 09:01

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Управлінням культури Волинської обласної державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту усно: телефон (0332) 778 114…………………
письмово: 43025, м. Луцьк, м-н. Київський , 9, Управління культури Волинської обласної державної адміністрації (на конверті вказувати "Публічна інформація");
подати особисто:, каб.606.
Форми для подання інформаційного запиту
Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації
Мін'юст України; Наказ, Форма від 26.05.2011 № 1434/5
факс: (0332) 778-114;…………………….
електронна пошта: ……………….
Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Норми від 13.07.2011 № 740
Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Нормативно-правова база
Закон України "Про інформацію"
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 548/2011 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


30 січня 2012 року м. Луцьк № 34


Про затвердження розміру плати Зареєстровано в головному
за копіювання або друк документів, управлінні юстиції
що надаються в апараті обласної у Волинській області
державної адміністрації за запитом 13 лютого 2012 року за № 6/1282
на інформацію


Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740:
1. Затвердити розмір плати за копіювання або друк документів, що надаються в апараті обласної державної адміністрації за запитом на інформацію (додаються).
2. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдерж-адміністрації (М.Свінцицька) забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації.
3. Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
3.1. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації (В. Потапенко) зареєструвати це розпорядження в головному управлінні юстиції у Волинській області.
3.2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації (А.Мельник) оприлюднити розпорядження у «Волинській газеті».
4. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації з дня опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації С.Ющика.

Голова обласної державної
адміністрації Б.КЛІМЧУК

Свінцицька 778 154