Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Новини УВАГА КОНКУРС

УВАГА КОНКУРС18 липня 2017р., 08:00

Управління культури Волинської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на посаду директора Обласного науково-методичного центру культури

 

1. Строк приймання документів на участь у конкурсі

Документи на участь у конкурсі приймаються з 20 липня 2017 року упродовж 30 днів.

2. Початок формування конкурсної комісії

Управління культури облдержадміністрації  (далі – орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з 20 липня 2017 року.

3. Умови проведення конкурсу

Конкурсний добір проводиться публічно.

Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

 

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Особа, може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси:

Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027, контактний телефон: (0332) 245 701

Вовк Оксана Клавдіївна, електронна адреса: info@cult.voladm.gov.ua

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Публічні презентації проектів програм розвитку Обласного науково-методичного центру культури на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

4. Строки проведення конкурсу

Конкурсний добір починається 20 липня 2017 року та закінчується не пізніше 20 вересня 2017 року.

5. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта;

- стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

- володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу, додається.

Умови праці керівника та матеріально-технічна база

Обласного науково-методичного центру культури

Умови праці директора Обласного науково-методичного центру культури:

Робоче місце директора знаходиться у приміщенні Обласного науково-методичного центру культури, за адресою  місто Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 16.

Режим роботи

 Робочий час:

– понеділок-четвер: 08:00 – 17.15

– п’ятниця: 08:00 – 16:00

– вихідні дні: субота, неділя.

– обідня перерва: 13:00 – 14:00

Ненормований робочий день.

Щорічна основна відпустка складає 24 календарні дні.

Щорічна додаткова відпустка відповідно до колективного договору: до 7 календарних днів.

Оплата праці директора включає:

– посадовий оклад у розмірі 4464,00 грн., встановлений відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року                 № 745;  

– доплату за вислугу років у розмірі від 10 до 30 % від посадового окладу залежно          від     стажу роботи у клубних закладах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 року № 82; інші надбавки та доплати в межах чинного законодавства.

Загальна кількість працівників Обласного науково-методичного центру культури становить 30 осіб.

Матеріально-технічна база Центру:

№ з/п

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Зал. на 01.01.2017 року

Кількість

Сума

1013 Будівлі та споруди

1

Булівля 2-ох поверхова по вул. Пятницька гірка,16

кв.м.

272,8

84418,00

1014 Машини та обладнання

2

Динамік Креатив

шт.

1

266,00

3

Монітор LG-19”

шт.

1

1965,00

4

Штатив «Арсенал»

шт.

1

499,00

5

Піаніно «Україна»

шт.

2

628,00

6

Змінний накопичувач DVD

шт.

1

254.00

7

Відеокамера Panasonik

шт.

1

19305,00

8

Принтери (ксерокси)

шт.

4

11128,00

9

Комп’ютери

шт.

11

28042,00

10

Телефони та факс

шт.

6

2914,00

11

Колонки акустичні

шт.

1

3142,00

12

Пульт мікшерний

шт.

1

3333,00

13

Дека на мінідіск

шт.

1

1267,00

14

Магнітофон

шт.

1

450,00

15

Тепловий лічильник

шт.

1

4270,00

16

Сейф металевий

шт.

4

5401,00

17

Цифрова фототехніка

шт.

4

11835,00

18

Флеш карти

шт

4

1165,00

1016 Інструменти прилади та інвентар

19

Комплект вітрин

шт.

1

3400,00

20

Меблі

шт.


24597,00

1015 Транспортні засоби

21

Вантажно-пасаж. Автомобіль Фольксваген Кади

шт.

1

68583,00

22

Автомобіль ВАЗ-21093

шт.

1

38278,00

23

Автомобіль ВАЗ-2170

шт.

1

50000,00

1112 Бібліотечні фонди

24

Бібліотечний фонд7636,00

Разом необоротних активів371006,00

Фінансова звітність за попередній бюджетний 2016 рік.

Загальний фонд.

Витрати на утримання центру у 2016 році склали 429,7 тис. грн.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 918,01 тис. грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 202,34 тис. грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 90,17 тис. грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 68,0 тис. грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 87,65 тис. грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 18,64 тис. грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 430,61 тис. грн.

Видатки спеціального фонду – 11493,00 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» фактичні – 1608,00 грн.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 10824,78 грн.

Баланс та звіт про результати фінансової діяльністі (за 2016 рік) додаються.

В. о. директора                                                                                Л.В. Рожнова

Головний бухгалтер                                                                        О.В. Шикалюк